Transparència

1. INSTITUCIONAL/1.4. FUNCIONAMENT ÒRGANS DE GOVERN/1.4.3. CONVOCATÒRIA PLE/Ordre_dia_Plens_2018